வலைத்தளத்தில் சில மாற்றங்கள்
Google Buzz Logo

எனது வலைத்தளத்தில்[www.higopi.com] சில மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன:

  1. தளத்தின் அனைத்து வலைப்பக்கங்களும் க்ணூ FDL உரிமத்தின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டு விட்டன.
  2. தளத்தில் பயன்பாட்டில் உள்ள அதியமான், தகடூர் உட்பட அனைத்து கருவிகளும் அடுத்த வெளியீடு (2.0) செய்யப்பட்டு க்ணூ GPL உரிமத்தின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டு விட்டன.
  3. பக்க அமைப்பின் வார்ப்புரு மாற்றப்பட்டுள்ளது.
  4. News மற்றும் FORUM பிரிவுகள் புதிய வார்ப்புருவில் அமைக்கப்பட்டு இயக்கத்தில் உள்ளன.

புதிய வார்ப்புரு தெரிவதில் ஏதேனும் பிரச்சனை இருந்தால் உங்கள் உலாவியின் Cache ஐ நீக்கிவிட்டு மறுபடி உலாவிப் பாருங்கள்.

மேலும் இந்த க்ணூ GPL உரிமத்தின் கீழ் நிரல்களை மறுபயன்பாட்டிற்காக எடுத்தாளும் போது கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியவை:
  1. நிரல்களை யார் வேண்டுமானாலும் க்ணூ GPL உரிமத்தின் அனைத்து விதிகளுக்குட்பட்டு நிரல் மாற்றம் அல்லது மறுபயன்பாடு செய்யலாம்.
  2. நிரல்களின் Comments ல் மூல நிரல் என்னுடையது என்பது குறித்துள்ள எந்த வரிகளும் நீக்கப்படவோ மாற்றப்படவோ கூடாது.
  3. இந்த உரிமம் கட்டற்ற திறவூற்று நிரலுக்கானது, எனவே இதர கட்டற்ற திறவூற்று நிரலுடன் மட்டுமே சேர்த்துப் பயன்படுத்தவோ மறுவெளியீடு செய்யவோ முடியும். எந்த தனியுரிமை (Properitory) நிரலுடனும் சேர்த்து பயன்படுத்தவோ அல்லது சேர்த்து மறு வெளியீடு செய்யவோ முடியாது.

சமீபத்தில் எனது நிரல்களை பயன்படுத்துவது தொடர்பாக ஏற்பட்ட சில பிரச்சனைகளால் இந்த உரிமப் பதிவுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

உங்கள் ஆதரவுக்கும் தொடர்ந்து அளித்து வரும் ஊக்கத்துக்கும் நன்றி.

2 கருத்து(க்கள்):

chittoor.S.Murugeshan |

Dear sir,
U r thagadoor is very very useful for me. Even though the first short story of my self published in 1989 itself in Baga, I was not in lime light. Now I have my own sites , and posting blogs with the help of ur thagadoor. Thank u again. Please view what I am doing in:
www.truthteller.sampasite.com
www.tamilvasam.blogspot.com
www.kavithai07.blogspot.com

S.Murugeshan,
s_murugesan_67@yahoo.com


chittoor.S.Murugeshan |

Dear Sir,
I am 42 y old. Why dont you put a A to Z priliminary knowledge relate to computer for the people like me?