தகடூர் தமிழ் மாற்றியில் தமிழ் 99
Google Buzz Logo

தமிழ் கூறும் நல்லுலகுக்கு வணக்கம்.

தகடூர் தமிழ் மாற்றி மற்றும் இதர மொழி மாற்றிகளின் நிர‌லில் சில‌ மாற்ற‌ங்க‌ள் செய்து இந்த மாற்றிகளின் அடுத்த பதிப்பான 3.0 வை வெளியிடப்படுகிறது.

இந்த வெளியீட்டில் உள்ள புதிய‌ வ‌ச‌திகள்

  • த‌மிழ் 99 த‌ட்ட‌ச்சு ப‌ல‌கை - த‌மிழ் 99 த‌ட்ட‌ச்சு அறிந்தோர் எளிதில் த‌ட்ட‌ச்சு செய்ய‌ வ‌ச‌தியாக‌ இந்த‌ தமிழ் 99 தட்டச்சுப் பலகையை தெரிவு செய்து கொள்ள‌லாம்.
  • தட்டச்சு உதவிப் பட்டியல் வசதி அஞ்சல் விசைப்பலகையிலும் மற்ற மொழி மாற்றிகளின் Phonetic விசைப்பலகைகளிலும் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. தேவையில்லை எனும் போது இடப்புறம் உள்ள தெரிவுகளில் அணைத்துவிடலாம்.
  • தனிச் சாளரத்தில் திறந்த விசைப்பலகை அமைப்புப் படம் இப்போது மொழி மாற்றிக்குள்ளேயே திறக்கும். தேவை எனும் போது இடப்புறம் உள்ள தெரிவுகளில் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளலாம். பின்னர் வேண்டிய இடத்திற்கு நகர்த்திக் கொள்ளலாம்.
இந்த மாற்றங்களை அறிவிக்கும் இந்த வேளையில் மொழிமாற்றிகளை உருவாக்கிய காலத்தில் நிரலை மேற்பார்வை செய்து வழிநடத்திய சுரதா யாழ்வாணன் அவர்களுக்கும், தகடூருக்காக வலைத்தளத்திற்கான இடத்தை முதல் ஆண்டு முற்றிலும் இலவசமாய் அளித்து உதவிய அமரர் திரு.தேன்கூடு சாகரன் அவர்களுக்கும், தகடூரின் மாற்றங்களுக்கு யோசனை அளித்த அனைத்து நண்பர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

மொழி மாற்றிகளின் சுட்டி:
நிறை/குறை/யோசனைகள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

0 கருத்து(க்கள்):