நிலநடுக்கம் - கடல் கொந்தளிப்பு
Google Buzz Logo

மிகக் கொடூரமான இந்த இயற்கைச் சீரழிவின் பாதிப்பைப் பற்றி பேசுவது, வலைப்பதிப்பது, இவையெல்லாம் தாண்டி எவரேனும் பாதிக்கப்பட்ட இந்தியருக்கு உதவ விரும்பினால் பிரதமர் தேசிய நிவாரண நிதித் திட்டத்தில் பங்கேற்பீர்

இலங்கைத் தோழர்களுக்கு உதவ கவிதனின் வலைப்பதிவில் உள்ள விவரங்களைப் பார்க்கவும்

0 கருத்து(க்கள்):