+++ மற்றுமொரு கடல் கொந்தளிப்பு - அவசர அறிவிப்பு +++
Google Buzz Logo

தமிழக கடலோரப் பகுதிகளை முழுவதும் மீண்டும் ஒரு சுனாமி தாக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.

CNN

NDTV


உற்றார் தோழர்கள் எவரேனும் தமிழக கடலோரப் பகுதிக்கு சென்றிருந்தால் உடனே கடலோரப் பகுதியிலிருந்து விலகியிருக்க சொல்லுங்கள். மீட்புப் பணிக்கு சென்றவர்கள் எச்சரிக்கையாய் இருங்கள்.

1 கருத்து(க்கள்):

பெயரில்லா |

மணிக்கு கோபி சொன்னது...

மற்றொரு சுனாமி (இதுவரை) ஏற்படாமல் காத்த கடவுளுக்கு நன்றி