கணினியிலிருந்து கைத்தொலைபேசிக்கு குறுஞ்செய்தி
Google Buzz Logo

உங்கள் கணினியிலிருந்து கைத்தொலைபேசிக்கு(mobile) குறுஞ்செய்தி(SMS) அனுப்ப வேண்டுமா ? அந்தக் கைத்தொலைபேசி சேவையில் EMAIL2SMS - அதாவது மின்னஞ்சல் முகவரி (919849098490@airtelap.com போல) இருக்கிறதா?

அந்த மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பினால் குறுஞ்செய்தியாக கைத்தொலைபேசிக்கு அனுப்பப்படும் என்பதை நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள்

இந்தியாவிலுள்ள சில சேவைதாரர்களின் கைத்தொலைபேசிக்கான மின்னஞ்சல் முகவரி தெரியவில்லையா? கவலையை விடுங்கள்! இதற்கு Javaவில் ஒரு சிறு tool எழுதியுள்ளேன்.

இதன் சுட்டி:
http://smtp2sms.sourceforge.net/

இதைப் பயன்படுத்தி நீங்கள் கணினியிலிருந்து இந்திய கைத்தொலைபேசிகள் சிலவற்றுக்கு குறுஞ்செய்தி அனுப்பலாம் (தற்சமயம் இந்தியாவிலுள்ள BSNL, Reliance, TataIndicom நீங்கலாக மற்ற சேவைதாரர்களுக்கு Configure செய்துள்ளேன், மற்ற நாட்டு சேவைதாரர்களுக்கும் நீங்களே Configure செய்துகொள்ளலாம் விபரங்களுக்கு பதிவறக்கம் செய்யப்பட்ட Zip File ல் உள்ள README.txtயைப் படிக்கவும்)

2 கருத்து(க்கள்):

பெயரில்லா |

மணிக்கு kumar சொன்னது...

Hi Gopi
I don't understand this.Can explain further.
Iam from singapore.
Thanks


பெயரில்லா |

மணிக்கு Gopi சொன்னது...

kumar,

Please send me a mail : higopi at gmail dot com.

I'll explain you elaborately