அமெரிக்காவிலிருந்து இந்தியாவிற்கு இலவசமாக பேசலாம்
Google Buzz Logo

நீங்கள் அமெரிக்கா/கனடாவில் வசிக்கிறீர்களா? இந்தியாவில் உள்ள உங்கள் நன்பர்கள்/உறவினர்களோடு இலவசமாக தொலைபேசியில் 15 நிமிடங்கள் வரை பேச வேண்டுமா? ரிலையண்ஸ் நிறுவனம் இந்த இலவச சேவையை 2004 ஆகஸ்ட் 31 வரை தருகிறது

  1. உங்கள் தொலைபேசியில் 1-866-573-5426 ஐ டயல் செய்யவும்
  2. நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளவேண்டிய இந்திய தொலைபேசி எண்ணை டயல் செய்யவும்
  3. 15 நிமிடங்கள் வரை இலவசமாக பேசலாம்
மேலும் விவரங்களுக்கு https://www.relianceindiacall.com/US/images/15aug-offer.gif அல்லது https://www.relianceindiacall.com/ என்ற சுட்டியைப் பார்க்கவும்

எச்சரிக்கை: எனது கனிப்பில் ரிலையண்ஸ் நிறுவனம் ஒரு நேர்மையற்ற நிறுவனம். இந்த சலுகையின் பின் உள்ள வியாபார நோக்கம் தற்சமயம் எனக்குத் தெரியவில்லை. ஆனால் ரிலையண்ஸ் நிறுவனம் இதுவரை எதையுமே இலவசமாகத் தந்ததில்லை (பிற்காலத்தில் வட்டியும் முதலுமாக வசூலித்துவிடும் - இவ்விஷயத்தில் என்ன செய்யப் போகிறார்கள் என்று தெரியவில்லை)

3 கருத்து(க்கள்):

dealsofamerica |

Same deal was posted on www.dealsofamerica.com but it is nomore there.
Is it expired ?


பெயரில்லா |

Same deal was posted on www.dealsofamerica.com but it is nomore there.
Is it expired ?


கோபி(Gopi) |

ஆமாம். இந்த சலுகை ஆகஸ்ட் 31, 2004 அன்றோடு முடிந்துவிட்டது

Yes. This offer has been closed at August 31, 2004