அதியன் ஃபயர்ஃபாக்ஸ் நீட்சி
Google Buzz Logo

சில அலுவலகக் கணினிகளில் எழுத்துருவை நிறுவும் உரிமை(Admin Rights) மறுக்கப்பட்டிருக்கும். எந்த எழுத்துருவையும் நிறுவாமலேயே இத்தகைய வலைத்தளங்களை ஒருங்குறிக்கு மாற்றி படிப்பதற்காக அதியமான் எழுத்துரு மாற்றி உருவாக்கப்பட்டது.

அதியமான் பயன்படுத்தும் போது சில வரையரைகள் இருந்தன.

அவற்றுள் சில:

  1. உள்நுழைவு(login) தேவைப்படும் வலைத்தளங்களில் பயன்படுத்த இயலாது.
  2. ஜாவாஸ்கிரிப்ட்(JavaScript) பயன்படுத்தும் சில தளங்கள் சரியாக பார்க்க இயலவில்லை.
  3. குக்கீஸ்(Cookies) பயன்படுத்தும் சில தளங்கள் சரியாக பார்க்க இயலவில்லை.
இந்த குறைகளை களைய உருவாக்கப்பட்டதே அதியன் ஃபயர்ஃபாக்ஸ் நீட்சி (Firefox Extension). இந்த நீட்சியை ஃபயர்ஃபாக்ஸ் பயன்படுத்துவோர் மொஸில்லா தளத்திலிருந்து உங்கள் ஃபயர்ஃபாக்ஸ் உலாவியில் எளிதாய் நிறுவிக்கொள்ளலாம். ஃபயர்ஃபாக்ஸ் நீட்சியை நிறுவ Admin Rights தேவையில்லை.

இந்த நீட்சியின் மூலம், TSCIIஅல்லது TUNE தகுதரத்திலுள்ள வலைப்பக்கத்தை படிக்கும் போது Right Click செய்து Context Menuவில் Unicode தகுதர மாற்றத்தை தேர்வு செய்வதன் மூலம் எழுத்துரு நிறுவாமலேயே படிக்கலாம்.


இது போலவே Tools Menuவிலிருந்தும் தேவையான தகுதர மாற்றத்தை தேர்வு செய்யலாம்.இந்த ஃபயர்ஃபாக்ஸ் நீட்சியை உருவாக்க ஊக்கம் அளித்த அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை உரித்தாக்குகிறேன்.

அதியன் பற்றி மேலும் அறிய : http://www.higopi.com/adhiyan/

பிடித்திருந்தால் அனைவருக்கும் சொல்லுங்கள்.
பாராட்டுகள் மட்டுமென்றால் தனிமடலில் சொல்லுங்கள்.
குறையிருந்தால் இங்கே பின்னூட்டமாக சொல்லுங்கள்.