புது ப்ளாக்கரில் கோபி பிரச்சனை
Google Buzz Logo

புது ப்ளாக்கருக்கு மாறிய வலைப்பதிவுகளி்ல் சில இடுகைகளில் பின்னூட்டங்களில் பின்னூட்டமிட்டவர் பெயர் accented ஆகத் தெரிகிறது.

புதிய இடுகைகளின் பின்னூட்டங்களில் பின்னூட்டமிட்டவர் பெயர் சரியாக தெரிகிறது. எனினும் பழைய இடுகைகளில் ஏற்கனவே உள்ள பின்னூட்டமிட்டவர் பெயர் accented ஆகத் தெரிகிறது.

இது குறித்து ப்ளாக்கரின் Known Issues பக்கங்களில் பார்த்தால் "ஆங்கிலமல்லாத வலைப்பதிவுகளுக்கான ஆதரவு தருவது மிகப்பெரிய வேலை... சென்று கொண்டிருக்கிறது" என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள்.

நமது வலைப்பதிவின் வார்ப்புருவில் மாற்றம் செய்து பழைய இடுகைகளில் ஏற்கனவே உள்ள பின்னூட்டமிட்டவர் பெயரை சரியாக தெரிய வைக்கலாம்.

உங்கள் வார்ப்புருவில் </HEAD> என்பதற்கு முன்னால் கீழ்க்காணும் நிரல்த் துண்டை சேர்த்திடுங்கள்:

<script>
function asc2uni(istr)
{
retstr = "";
i = 0;
while( i < istr.length)
{
if(istr.charCodeAt(i) < 128 || istr.charCodeAt(i) > 255 )
{
retstr += String.fromCharCode(istr.charCodeAt(i));
i++;
}
else
{
chr = istr.charCodeAt(i+2);
if(istr.charCodeAt(i+1) == 175)
chr += 64;
retstr += "&#x0B"+ tohex(chr)+";";
i+=3;
}
}
return retstr;
}

function tohex(i)
{
hexarr = '0123456789ABCDEF'.split("");
a2 = '';
ihex = Math.floor(eval(i +'/16'));
idiff = eval(i + '-(' + ihex + '*16)');
a2 = hexarr[idiff] + a2;
while( ihex >= 16)
{
itmp = Math.floor(eval(ihex +'/16'));
idiff = eval(ihex + '-(' + itmp + '*16)');
a2 = hexarr[idiff] + a2;
ihex = itmp;
}
a1 = hexarr[ihex];
return a1 + a2 ;
}
</script>
பின்னர் வார்ப்புருவில்

பழைய ப்ளாக்கர் வார்ப்புரு எனில்:

<$BlogCommentAuthor$> என்பதைத் தேடி அதை கீழ்க்கண்டவாறு மாற்றிக் கொள்ளுங்கள்:

<script>
document.write(asc2uni('<$BlogCommentAuthor$>'));
</script>


புதிய ப்ளாக்கர் வார்ப்புரு எனில்:

ஜெகத் கைமண்ணளவு பதிவில் சொல்லியபடி செய்யுங்கள்

வார்ப்புருவை சேமித்திடுங்கள். அவ்வளவு தான்! இப்போது உங்கள் வலைப்பதிவின் பின்னூட்டப் பெயர்கள் "கோபி (Gopi)" என்பது போல் சிதறாமல் "கோபி (Gopi)" என்பது போல் சரியாய் காட்டும்.

பி.கு:
1) இது உங்கள் இடுகையிலுள்ள பின்னூட்டப் பெயர்களை மட்டுமே சரியாகக் காட்டும். ப்ளாக்கர் பின்னூட்டப் பெட்டியில் சரி செய்ய இயலாது.
2) இது ஒரு தற்காலிக தீர்வே. இப் பிரச்சனையை ப்ளாக்கர் சரி செய்துவிட்டால் தேவைப்படாது.
3) இந்த நிரல் ஒருங்குறியி்லுள்ள எல்லா மொழிகளுக்குமானதல்ல. தமிழுக்கு மட்டுமே சரியாய் செயல்படும்.

மணி மேனேஜர் Ex இப்போது தமிழில்!
Google Buzz Logo

மணி மேனேஜர் Ex என்பது தனிநபர் பண மேலாண்மைக்காக உலக அளவில் பரவலாய் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு கட்டற்ற திறவூற்று மென்பொருள் (free open source software).

இச்செயலி மூலம் தனிநபர் எவரும் தன்னுடைய ஒவ்வொரு வரவு செலவையும் கணக்கில் கொள்ள இயலும். அது மட்டுமல்லாமல் ஒவ்வொரு ஆண்டுக்கான வரவு செலவு திட்டத்தை (Budget) அமைத்து, வரவும் செலவுகளும் அத்திட்டத்துள் செயல்படுகின்றதா (Budget Performance) என்பதை கண்காணிக்க இயலும்.

இதன் அறிக்கைகள்(Reports) வசதி மூலம், குறிப்பிட்ட கால வரையில் நாம் செலவிடும் பணம் எங்கு, எவருக்கு, எவ்வளவு செல்கிறது என்பதை தெளிவாக அறிந்திட இயலும்.

மேலும், இச்செயலியில் பங்கு சந்தை, வாகனம், நிலம், நகை இதர முதலீடுகளையும் அதன் விவரங்களையும் இட்டு அதன் தற்போதைய மதிப்பினை கணக்கிட இயலும்.
(உ.ம்:இச்செயலியின் அறிக்கையின் வாயிலாக எனது வாகன எரிபொருளுக்கான ஆண்டு செலவையும் வாகன முதலீட்டின் தற்போதைய மதிப்பையும் அறிந்து, செலவைக் குறைக்க முடிந்தது)

மொத்தத்தில் இந்த செயலி எந்த ஒரு கணத்திலும் நம் நிதி/சேமிப்பின் தற்போதைய மதிப்பு என்ன என்பதை அறிந்திடவும், தேவையற்ற செலவுகளை குறைத்து, தேவையானவற்றில் சரியான வழியில் செலவிடவும் திட்டமிட/கண்காணிக்க உதவும் ஒரு சிறந்த மென்பொருள்.

பல்வேறு கட்டற்ற தமிழ் கணிமை திட்டங்களை குறித்து முகுந்த் அவர்களுடன் கலந்தாலோசித்துக் கொண்டிருந்த போது இச்செயலியின் தமிழாக்கம் குறித்தும் பேசப்பட்டது. பின்னர் இச்செயலியினை வடிவமைத்து நிரல் திட்டத்தை நடத்தி வரும் மதன் கனகவேல் (இவர் ஒரு தமிழர்) அவர்களுக்கு மடல் அனுப்பிய போது, இச்செயலியினை தமிழில் மாற்ற இசைவு தெரிவித்தார். உடனடியாய் தமிழா! மொழிபெயர்ப்பு வலைத்தளத்தில் இதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு, ஒருவாரத்துக்குள் தமிழாக்கம் நிறைவு செய்யப்பட்டது. இத்திட்டத்தில் பெருமளவில் நானும், முகுந்த் அவர்களும் பங்கு பெற்றோம்.

நான் முதன் முதலாய் நிரல் எழுதாமல் தமிழாக்கத்தில் மட்டும் பங்கு பெற்ற தமிழ் கணிமைத் திட்டம் இது.

இவ்வாரம் வெளியான இதன் புதிய வெளியீடான மணி மேனேஜர் 0.8.0.2வில் தமிழ் மொழி தெரிவு சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. இச்செயலியை மணிமேனேஜர் தரவிறக்கப் பக்கத்திலிருந்து இறக்கி நிறுவிக் கொள்ளலாம்.

நம் பணம் எப்படியெல்லாம் செலவிடப்படுகிறது என்பதை அறிந்து கொள்வோம்! தேவையற்ற செலவுகளை குறைக்க திட்டமிடுவோம்!