வலைப்பக்கத்திலிருந்து கைத்தொலைபேசிக்கு குறுஞ்செய்தி
Google Buzz Logo

எனது கணினியிலிருந்து குறுஞ்செய்தி வசதியைப் பயன்படுத்திய எல்லோரும் மிகப்பெரிய குறையாய் சொன்னது அது பயனர்க்கு எளிதாய் இல்லை என்பதே.

அவர்களில் சிலர், வலைப்பக்கத்திலிருந்து குறுஞ்செய்தி அனுப்ப வசதி செய்தால் சிறப்பாய் இருக்கும் எனக் கூறினர்.

அவர்கள் தெரிவித்த யோசனையின்படி http://www.higopi.com/sms/index.html வலைப்பக்கத்திலிருந்து குறுஞ்செய்தி அனுப்ப வசதி செய்துள்ளேன். பயன்படுத்திப் பார்த்து உங்கள் கருத்துக்களையும் குறைகளையும் எனக்கு தெரிவியுங்கள்.

பி.கு:இந்த வசதி,கைத்தொலைபேசி சேவை வழங்குவோரின் மின்னஞ்சல் சேவையை நம்பியே இருப்பதால் சில நேரங்களில் தாமதமாகவோ, முற்றிலும் இயங்காமலோ போகலாம்.

கூடிய விரைவில் தமிழகத்தில் ஒரு SMS Gateway அமைக்கும் எண்ணத்தில் இருக்கிறேன்.(இன்னமும் தமிழகத்தில் இலவச குறுஞ்செய்தி வழங்கும் சேவைதாரர்கள் இருக்கிறார்கள் என்கிற தைரியத்தில்). அது தயாரானதும் இத்தகைய ப்ரச்சனைகள் இருக்காது