வலைப்பூ - வர்ணஜாலம்
Google Buzz Logo

அன்பார்ந்த தமிழ்ச்சமூகமே!

இன்றையதினம் உலக வர்ணதினம்!
இந்த தினத்திலே அனைவரும்

கருப்பு சிந்தனைகளை விட்டொழித்து
வெள்ளை மனத்துடனும்
கொடுத்து சிவந்த கரங்களோடும்
இயற்கை வளமளித்த பசுமையோடும்
ஆகாய நீலம் போல் பரந்த நட்புடனும்
மஞ்சளின் மங்களத்துடனும்
அவரவர் விரும்பி ண்ம்
எண்ணியதெல்லாம் அடையும் வண்ணம்

மிகச் சிறந்த வண்ணமயமான வாழ்வு அமைய வாழ்த்திடுகிறேன்

0 கருத்து(க்கள்):